Mando

Den app-baserte plattformen som sikrer gjennomføring hos dine medarbeidere.

Excellerate har utviklet den digital plattformen Mando, som hjelper til med å gjennomføre endringer i holdninger og adferd i alle deler av organisasjonen. Alle involverte medarbeidere blir sekundert ukentlig på aktiviteter og tiltak som samlet sett skal bidra til at de kollektive endringsmålene nås.

Løsningen lanseres for i 2 kvartal 2023.