Rå gjennomføringskraft og resultater

Den enkleste måten å sikre gjennomføring og forbedring i hverdagen

Mando er utviklet for å realisere strategiske mål og sikre gjennomføringskraft i dine prosjekter.
Med Mando får ledere hjelp til å utvikle sine medarbeidere og implementere endringer og forbedringer i en hektisk hverdag.

Resultater skapes både på kort og lang sikt.

Skap en opplevelse medarbeiderne dine elsker

Medarbeidere ser stor verdi av Mando fordi ledere setter fokus på områder de selv kan påvirke og som gir høy personlig verdi og mestringsfølelse

Implementering med støtte av Mando gir en fantastisk mulighet til å utvikle virksomheten ved å få gjennomført prioriterte forbedringer jevnlig uke for uke. Det er den enkleste måten å sikre gjennomføring og høy kvalitet på utførelse av de viktigste tiltakene i organisasjonen.

Med god, ukentlig oversikt monitorerer du hva som skjer i organisasjonen, og du kan håndtere eventuelle utfordringer på strak arm. Det gir produktive medarbeidere.

Blant våre erfaringer med å utvikle over 5.000 selskaper, har vi støtt på en gjennomgående utfordring. Det er sjelden noe i veien med selskapers strategier og mål. Disse er vanligvis godt utviklet og ambisiøse. Dessverre er det i gjennomføringen av strategien at de fleste selskaper sliter.

Vi ser at ledere og medarbeidere undervurderer kompleksiteten av endringen, og de har en tendens til å overvurdere sin egen evne til å gjennomføre endringene. Istedenfor å aktivt engasjere seg, og endre fokus i sin daglige rutine, lar de seg styre av autopiloten. Resultatet er ofte manglende gjennomføringskraft, hvor medarbeidere mister troen på prosjektet, frustrerte ledere oppstår og muligheter og resultater går tapt.

Kan vi fortsette å ha det slik? Kan dere tillate at potensialet til deres selskap ikke blir utnyttet på grunn av utfordringer knyttet til gjennomføring?

En bedre hverdag

La oss møte disse utfordringene med mot, kreativitet og et nytt perspektiv. La oss erkjenne kompleksiteten og viktigheten av endringsprosesser. La oss engasjere og støtte deres ledere og medarbeidere i deres utvikling. La oss sørge for at prosjektets verdi og konsekvenser blir klart og tydelig kommunisert.

Ved å gjøre dette kan vi sammen bryte gjennom barrierer, skape et miljø for suksess og utløse potensialet som ligger latent i deres selskap. Sammen kan vi bygge en fremtid der gjennomføringsevne og resultater går hånd i hånd i deres bedrift. Der suksesshistorier blir regelen, ikke unntaket.

Noen nøkkeltall

5000

Excellerate har utviklet over 5000 bedrifter

300000
Excellerate har utviklet mer enn 300 000 medarbeidere og ledere i våre programmer
30

Excellerate har over 30 års erfaring

I over 30 år har vi jobbet med norske og internasjonale selskaper,
som setter menneskene først

Vi implementerer prosjekter og støtter
realisering på strategisk, taktisk og operativt nivå

Skape kultur for ekte gjennomføringskraft

Nå kan du sikre at selskapet får etablert en kultur der prioriteringer og utvikling anses som helt naturlig og nødvendig og se hvordan medarbeiderne dine presterer i sanntid.

Hvilken effekt tror du oppstår når alle ansatte opplever reell verdi av sine mål, ser sine forbedringsområder som betydningsfulle og gjennomfører dem over tid?

Jeg vil utforske våre muligheter, kontakt meg

VÅR PLATTFORM I KORTE TREKK

Skap utvikling og mestring og få en engasjerende og utviklende arbeidsplass

Mando er en intuitiv app som hjelper deg med å sikre høy grad av gjennomføringer av forbedringstiltak og aktiviteter som er nødvendige for å sikre gode resultater

Øvrige verktøy Excellerate benytter

Maze

Maze
Maze Feedback er den beste løsningen for hverdagstrening for fremtidens retailbedrifter

Eloomi

Eloomi
Eloomi er et av verdens høyest rangerte e-læringsverktøy. Kombinert med vår erfaring gjør vi at din bedrift lykkes med digital læring og utvikling.

Questback

Questback
Partnerskapet med Questback sikrer muligheten til å hente inn fakta og innsikt på vegne av våre oppdragsgivere.

Culture Intelligence
Med Culture Intelligence tilbys en bred innside av data og analyse for å hjelpe bedrifter å ta profesjonelle valg om sin kultur.