bard-fossli-jensen

Tar du vare på kunden så tar butikken og omdømmet vare på seg selv. Men skal de ansatte ta vare på kundene må ledelsen ta vare på de ansatte. Og da må de ha de beste verktøyene. Det hjelper ikke at produktet ditt er bra. Det er en forutsetning. I møte med mennesker er det kommunikasjonen som skiller det middelmådige fra det gode. På samme måte som ansatte fortjener oppdaterte IT-verktøy og gode CRM-system fortjener de også de beste metodene for å møte folk som er frustrerte, utålmodige, misfornøyde, redde eller forbanna. Derfor jobber jeg med virksomheter som bryr seg, ikke bare om kundene, men om folka sine.

Bård Fossli Jensen

bard-fossli-jensen

Med personlig erfaring i hva kompetent opplæring i kommunikasjon gjør for arbeidsglede, behandlingsresultat og pasienttilfredshet tok barnelegen Bård Fossli Jensen fatt på sin doktorgrad. Det har ført til en fagbok om kommunikasjon i helsevesenet og bidratt til det kurs- og opplæringstilbud innen kommunikasjonstrening som nå er det mest brukte i våre sykehus. Fossli Jensen har videre bragt disse prinsippene for kommunikasjon videre til andre sektorer i og utenfor helsevesenet. Det inkluderer opplæring av operatørene ved nødnummeret 113, trening av elektrikere, veterinærer og advokater, for å nevne noe. Da pandemien brøt ut ble Fossli Jensen hentet inn for å bidra med utarbeidingen av kommunikasjonsstrategien til helseminister Bent Høie.

Erfaringer og bransjer

  • Fossli Jensen har levert spesialiserte kurs og opplæringstjenester innen kommunikasjon til norske sykehus i snart 20 år. Metodikken han tok doktorgrad på er nå den mest brukte i alle landets helseregioner. 
  • Han har analysert hundrevis av lydlogger ved nødsentralen 113, og han har vært drivkraft i utviklingen av nye kommunikasjonsmetoder og opplæringsprogram for å håndtere høyintense nød-samtaler.
  • Han har utarbeidet faglig opplæring for et av Norges mest kjente advokatbyrå. Målet var der å styrke relasjoner og synliggjøre merverdien av den bistanden advokatene gir sine oppdragsgivere gjennom.
  • Under pandemien arbeidet han for Helse- og omsorgsdepartementet med å forankre helseministerens kommunikasjonsstrategi i forskningen innen atferdspsykologi og kommunikasjonsmetodikk.