Metodene er nye og mulighetene er flere.

Vår misjon om å hjelpe virksomheter med å realisere sitt fulle potensiale, har ikke endret seg siden vi startet i 1988. At salg består av å finne, vinne og beholde kunder, er heller ikke nytt. Men erfaringen og innsikten vi har opparbeidet oss, og verktøyene og metodene vi benytter oss av, gir oss helt andre muligheter til å bidra til å øke din virksomhets resultater.

Finne rett kunde

Verdien av kundemassen i selskapet starter med hvilke kunder dere henvender dere til. De beste kundene er de som gir dere størst verdi over tid og som også bidrar til å utvikle selskapet gjennom sine ønsker og krav. Vi bistår våre kunder med å segmentere ulike kundegrupper slik at det er tydelig for alle hvilke kunder dere ønsker dere. Vi jobber med hvordan dere tilnærmer dere disse kundene og hvordan dere fremstår som en attraktiv samarbeidspartner eller betydningsfull leverandør.

Vinne rett kunde

Ny kunnskap og økt tilgang til informasjon gjør at kundene forventer mer av dere enn tidligere. Som igjen krever mer og helt andre ting av virksomheten din. Forretningsfilosofien Rådgivende Verdisalg er utviklet for å møte disse kundekravene. Den baserer seg på anerkjent forskning og beste praksis. Kunder som bygger sitt salgsarbeid på Rådgivende Verdisalg opplever vekst både i omsetning og økt lønnsomhet i hvert enkelt kundeforhold.

Beholde rett kunde

Du brukt mye ressurser på å finne og vinne kunder, nå er det lurt å sikre at de forblir kunder. Dine kunder er forskjellige, de vektlegger ulike ting og de ønsker ulik betjening.

Hvordan skal de betjenes av de ansatte når hundrevis av kunder er så forskjellige og får forskjellig ivaretakelse?  Hvem avgjør om en kunde får de beste ressursene og den beste oppfølgingen? Skal du beholde de viktigste kundene, må tilnærmingen til hvordan du grupperer kunder i ulike kundekategorier og hvilken betjeningsmodell du velger for dine kundekategorier være gjennomtenkt og forankret. Våre metoder for å sikre kundelojalitet og redusert kundeavgang, er bygget på årelang erfaring fra utallige kundeprosjekter og har bevist sin lønnsomhet.