gunde-parr-1

Jeg elsker å finne ut hva som motiverer mennesker og sikre at de presterer bedre ved å ta de riktige grepene. Det er særlig interessant å jobbe med ledere og hjelpe dem til å følge opp sine team bedre, slik at ansatte lærer bedre, blir tryggere i sine roller og i større grad mestrer endringene som må til. Dette er særlig viktig i store utviklings- og endringsprosjekter.

Gunde Parr

gunde-parr-1

Gunde jobber som coach og er en viktig rådgiver når vi hjelper våre kunder med å innføre strategiske styringsverktøy som Mando. Han bistår ledere og ledergrupper når de skal sikre at strategier og tiltak utføres som planlagt, slik at bedriften oppnår ønsket utvikling og realiserer verdier. Han er sertifisert coach gjennom Erikson Norge og bruker sin erfaring fra og fascinasjon for ekstremsport til å hjelpe kunder med å løse problemer, overkomme mentale hindre og legge til rette for større gjennomføringskraft. Gundes bransjeerfaring inkluderer bygg- og anleggsindustrien, bilforhandlere, bank, eiendomsmegling, samt media og markedsføring.

Mine erfaringer

  • Jeg har over flere år gjennomført coaching og lederoppfølging i større bedrifter innen bank og eiendomsmegling. I disse prosjektene har det vært særlig viktig å sikre gjennomføring av kritiske prestasjonsområder, slik at oppdragsgivere raskere nådde resultatene av sine forbedringsområder.
  • Har utført oppfølgings- og coachingprogram for kundesenteret i en av Norges ledende banker som førte til bedre kommersielle resultater som økt breddesalg. Oppdragsgiver meldte også om større kundetilfredshet og lojalitet blant både kunder og ansatte. Programmets hensikt var å sikre utvikling i kundesenteret og løfte nivået innen kommunikasjon og verdiskapning mot kunde.
  • Coachingprogram med ledergruppen i et ledende markedsføringsselskap. Oppgaven var å overkomme mentale hindringer og skape en større kollektiv trygghet. Resultatene var at ledelsen og de ansatte arbeidet mer effektivt og var mer tilfredse på jobb. Dette førte igjen til konkrete kommersielle gevinster og vekst.