hans-petter-finsen

Mine største styrker handler om å hjelpe kundene sette ny retning, skape forbedringer og sikre at endringer gjennomføres så smidig som mulig. Jeg liker en praktisk tilnærming til endring ved å bruke et språk og en kommunikasjonsform som er lett for mennesker å skjønne, der vi knagger alt på fakta.

Management Consultant

Hans Petter Finsen

hans-petter-finsen

Hans Petter har jobbet i mange nordiske lederroller hos store produsenter som selger til varehandelen, og med salg og markedsføring av tjenester i bygg- og anleggsnæringen. Han er en utpreget B2B-ekspert og har lang erfaring med strategirealisering, merkevarebygging, interne endringsprosesser, og har over ti års erfaring som konsulent i Excellerate. Han jobber ofte i langvarige prosjekter innen forretnings- og lederutvikling, der tilfredsheten med konsulenten er høy. Typiske prosjekter er de som skaper endringer; enten det handler om strategi, struktur, strategisk kundesegmentering, kultur eller for å bygge ny kompetanse i selskapet. Hans Petter elsker å jobbe innsiktsdrevet og er en viktig del av utviklingen av alle verktøy og metoder Excellerate utvikler, og når systemene skal tas i bruk av våre kunder.

Mine erfaringer

  • For en stor utleieaktør i bygg og anleggsnæringen jobbet Hans Petter over mange år med hvordan alle kommersielle ledd i selskapet kunne gjøre om innsikt til å skape bedre kundeopplevelser. Dette var et større kultur- og endringsprosjekt som var forankret i toppledelsen og innført i en prioritert rekkefølge i de delene av organisasjonen der det raskest ville gi kommersielle gevinster. Viktige stikkord var struktur, prismodeller og betjeningsmodeller. Prosjektet var så vellykket at det har definert det kommersielle arbeidet i selskapet i over ti år.
  • For en tjenesteleverandør er det jobbet med strategi, trening, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Det var særlig fokus på å bygge opp en KAM-avdeling for å vinne nye kundegrupper og ta en mer strategisk og verdibasert tilnærming til salgsarbeidet. Bistanden bidro til at selskapet overgikk alle sine salgsmål.
  • For en utstyrsprodusent i Sverige jobbet Hans Petter tett opp mot ledelsen over flere år med organisasjons- og strukturendringer. Her ble det innført analyseverktøy som har gjort ledelsen mye mer faktabasert i sin tilnærming.