Henrik Mærst

En av de store forskjellene på toppidrett og næringslivet er at en i idretten trener 95 prosent av tiden og er i kamp 5 prosent av tiden. I næringslivet er det omvendt. Derfor er det så viktig at ledere i større grad forstår viktigheten av å trene på de tingene som skaper en god endrings- og prestasjonskultur.

Henrik Mærsk

Henrik Mærst

Henrik hjelper mennesker og virksomheter med å skape bedre prestasjoner, både individuelt og i team. Han er en av Norges fremste på det å bidra til å skape arbeidsglede og fremhever at det å ha det bra på jobb er selve fundamentet for å kunne prestere på sitt beste. Som rådgiver, forfatter og prosessveileder har han spesialisert seg på å skape prestasjonskultur og effektive team. Han er en ukuelig optimist som tror på det beste i alle mennesker og har viet sitt profesjonelle liv til å hjelpe andre med å bli best til nettopp det de driver med.

Med bakgrunn fra toppidretten vet Henrik hvordan legge til rette for prestasjoner som holder seg over tid, og han evner å hjelpe mennesker uansett nivå i organisasjonen. Henrik er en tydelig formidler og en god motivator. Han inspirerer og får folk med seg inn i endringsprosesser. Oppdragene der utmerker seg er gjerne knyttet til hvordan jobbe med endringer, prestasjonsforbedringer, og selve kulturen og prosessene i en virksomhet.

Mine erfaringer

  • For en bank har Henrik bidratt til å skape en arbeidskultur som hadde til hensikt å sette laget i sentrum. Henrik hjalp med å sikre at hver enkelt i teamet utarbeidet egne handlingsplaner rundt hvordan bruke egne styrker slik laget/banken kunne prestere best mulig. Arbeidsmetode var foredrag, workshop samt individuell oppfølging og teamcoaching. Opplegget skapte lag-kultur, motivasjon, selvledelse, god kommunikasjon og samhandling.
  • For en av Norges største teknologibedrifter hjalp Henrik med å skape en bedre individuell salgs- og kundeservice-kultur. En prosess som skapte de beste økonomiske resultatene noensinne for den største salgsavdelingen i konsernet. Arbeidsmetoden var samlingsbaserte opplegg med læring gjennom foredrag/kurs samt individuell utvikling gjennom coaching og oppfølgning.
  • En kommune hadde skyhøyt sykefravær i en avdeling. Derfor ble det satt i gang et løp for å jobbe med prosesser som skapte større arbeidsglede. Resultatene på sikt ble at sykefraværet gikk fra 49 prosent til 13 prosent på bare på bare ett år, og ned til 10 prosent over tid.
  • Henrik har god og lang erfaring med prestasjonscoaching av idrettsutøvere i toppidretten. Han har hjulpet idrettsfolk som er i toppen av sin idrett med å optimalisere deres personlige prestasjoner gjennom coaching og mental trening. Henrik tror på at trening av dine mentale ferdigheter er noe av det viktigste du kan gjøre for å oppnå fremgang og kontinuerlige resultatforbedringer.