Janick Løwe

Resultatene vi oppnår er en direkte konsekvens av vår egen evne til å lede oss selv. Derfor er jeg opptatt av å hjelpe mine oppdragsgivere med å skape bedre kommersielle resultater gjennom å forbedre personlige prestasjoner gjennom innsikt, endring og eierskap. Målet er alltid å identifisere og hente ut potensial gjennom strategisk selvledelse og bærekraftig kompetanseutvikling i tråd med selskapets visjon og identitet.

Janick Løwe

Janick Løwe

Janick er tidligere toppidrettsutøver og profesjonell verdensmester i sportsdans. Med omfattende ekspertise innen varehandel, fra salg og butikkdrift til region- og kjedeledelse i store nordiske kjeder, bringer han en dyp forståelse av bransjen til bordet.

Som tidligere retail manager og sertifisert NLP-Coach hjelper Janick deg med å skape bærekraftig prestasjonskultur og hente ut størst personlig potensiale fra ledere og medarbeidere på tvers av organisasjonen. Stikkord er økt konkurransekraft gjennom prestasjons- og kompetanseheving i den operative driften i kjeder, særlig i grensesnittet mellom operativ ledelse og medarbeidere. Han er særlig opptatt av å transformere selgere fra produktselgere til verdiskapende ambassadører for å øke salg og kundetilfredshet.

Mine erfaringer

  • For flere av Nordens mest kjente interiør- og belysningskjeder har Janick utviklet og implementert salgs- og lederutviklingsprogrammer. Økt fokus, større eierskap og bedre personlige salgsprestasjoner har ført til at kjedene har levert sterke økonomiske prestasjoner, som kunne måles i form av økt salg per kunde og høyere konverteringsgrad.
  • Janick har coachet ledere og eiere av norske bedrifter i flere år, og hjulpet dem oppnå vekst i resultatene sine ved å skape vekst i seg selv. Ledere har fremhevet styrket evne til å lede seg selv, skjerpet fokus og økt indre drivkraft etter å ha jobbet 1:1 med Janick.
  • Janick har også erfaring med prestasjonscoaching av idrettsutøvere i verdenseliten. Han har hjulpet noen av verdens beste utøvere med å optimalisere sine personlige prestasjoner gjennom coaching og mental styrketrening. Han ser på prestasjonscoaching som å få utøvere til å gjøre ordinære ting ekstraordinært bra.