leif-ottesen

Jeg oppfatter meg selv som engasjert og liker å være veldig konkret og tydelig i mine anbefalinger og de rådene jeg gir. Jeg foreleser ikke generelle modeller, men nøye tilpassede programmer. Jeg liker å finne svaret på hva som vil gi det beste resultatet før hvert program jeg gjennomfører. Hos meg får du ikke fancy powerpointer og uforståelige grafer og piler. Du får ærlige råd og riktig trening som raskt bedrer de kommersielle resultatene.

Partner/Chief Specialist

Leif Ottesen

leif-ottesen

Leif Ottesens resultater og erfaringer taler for seg selv. Han har i over 30 år hjulpet bedrifter på tvers av Norden med å skape oppsiktsvekkende resultater. Han er blitt kalt Norges fremste ekspert på salg og salgsledelse, og står bak en lang rekke undersøkelser i større konsern om hvilken adferd og metodikk som kjennetegner de beste selgerne og lederne. Han har hatt det faglige ansvaret for svært mange av utviklingsprosessene hos Excellerates største kunder. De fleste av Leifs utviklingsprogrammer oppnår en kundetilfredshet på over 90 på en 0 – 100 skala.

Han har jobbet med de største aktørene innen bank og eiendomsmegling, ledende aktører i entreprenørbransjen, har mange suksesser å vise til innenfor varehandelen, og har gjennomført oppdrag i en rekke andre bransjer. Leif beskrives som folkelig og engasjert. Han har en pedagogisk stil der målet er å hjelpe kundene å mestre endringer slik at det skapes varig positiv utvikling. Leif har en livslang kjærlighet til ledelse, salg og service, og gode resultater hentes hjem fordi han setter søkelyset på de innsatsfaktorene som må prioriteres samt motivasjonen som må til for å lykkes.  Leif har også vært engasjert som mentaltrener innen eliteidretten.

Mine erfaringer

  • For en av Norges største og mest kjente bilforhandlere designet Leif utviklingsprogrammet som hjalp selskapet å nå toppen av Norsk kundebarometer over flere år. Dette utviklingsprogrammet ble tatt i bruk nasjonalt og et team ledet av Leif jobbet med kompetanseheving og opplæring hos dette selskapet i mange år.
  • For en forhandler av motorsykler så bidro Leif med å utarbeide strategien, coachet daglig leder og jobbet med faglig utvikling av alle ansatte. Resultatet ble mer enn en dobling av omsetningen på få år.
  • Leif har jobbet med mange aktører innen boligmarkedet og entreprenørbransjen over flere tiår. Fokuset har vært å øke proaktiviteten og tilslagsprosenten i salgsmøtene. Dette førte til svært gode økonomiske resultater for kundene. Fellesnevneren for oppdragene har vært å få lederne til å ta et større ansvar innenfor salgsledelse, heve kompetansen på salg, styrke kundeservicen og etablere en styrket salgskultur i den hensikt å skape stabile resultatforbedringer.