lunde

Ledelse er intensjonell innflytelse. Når ledere forstår dette, og forvalter det på en måte som tjener organisasjonen og menneskene de leder på en god måte, er vekst alltid en naturlig konsekvens. Min oppgave er å putte de riktige nøklene i hendene på ledere og selgere i form av kultur, struktur og kompetanse, slik at de selv kan løse ut potensialet, og med det bidra til at deres selskap når sine strategiske mål.

Partner/Chief Specialist

Per Christian Lunde

lunde

Per Christian er Partner i Excellerate og en av våre mest erfarne konsulenter. Han har jobbet med utvikling av organisasjoner i hele sitt voksne liv. I bunn har han en master i ledelse som gir han de beste forutsetninger til å forstå hvordan han hjelper mennesker hente ut det beste av seg selv.  Per Christian har vært med å utvikle Excellerates salgsfilosofi, rådgivende verdisalg. Dette er en tilnærming til salg som har bidratt til å innføre strukturer og virkemidler i selskaper, og som lar en leder styre sine team på en proffere, og langt mer effektiv måte. Han er en stor tilhenger av strategisk kundesegmentering og det å hjelpe ledergrupper sikre at bedriftens tid og ressurser vies til de tiltakene som skaper størst kommersiell gevinst. Per Christians filosofi er at de som er best på å finne, vinne og beholde kunder vinner tillitt fordi de kjapt setter seg inn i kundens business. De evner å synliggjøre den strategiske nødvendigheten av de løsningene, tjenestene og produktene som han eller hun selger.

Mine erfaringer

  • For en stor aktør som selger forbruksvarer til bedriftsmarkedet ble det levert et utviklingsprogram som hjalp storkundeselgerne med å øke effektiviteten ved å få til flere kundemøter per dag. Dette ble løst med en strategisk tilnærming til salgsarbeidet med fokus på organisering, segmentering, kvalitet og aktivitetsnivå. Resultatene etter seks og 12 måneder var de beste salgsresultatene noensinne, i et svært krevende marked. Selgernes aktvitetsnivå ble tredoblet. 
  • For en stor leverandør til havbruksnæringen ble det jobbet med rådgivende verdisalg og strategisk kundesegmentering. Etter de første seks månedene hadde omsetningen økt med 500 millioner kroner. Oppdraget har vart over to år og salgsdirektøren er tydelig på at disse resultatene ikke ville vært oppnådd uten bistanden fra Excellerate. Det ble blant annet trent på hvordan selgere skulle planlegge og gjennomføre salgsmøtene, og hvordan de bedre kunne synliggjøre den strategiske verdien løsningene og selskapet tilførte.  
  • Et av Norges største medieselskap har fått bistand til å sette kompetanse i førersetet. Det er over flere år samarbeidet strategisk med særlig fokus på salgsledelse for alle lederne og en større profesjonalisering av hvordan utvikle selgerne. Det har skapt en tettere sammensveiset organisasjon og hjulpet selgere med å bli foretrukne, strategiske rådgivere for sine kunder. Et av de synlige resultatene var en omsetningsvekst fra 2020 til 2021 på over ti prosent under pandemien.