Bedriftskultur

Når kundeavgangen er stor, er det kundekulturen som i størst grad er årsaken, ikke dine konkurrenter.

I vår erfaring med å jobbe med kultur ser vi betydelige gap mellom faktiske og nødvendige kundekulturer. Ikke bare hindrer gapet god kundeutvikling, lojalitet og rekruttering til kulturen, det står også i veien for lønnsomheten.

Basert på ovennevnte mener vi at behovet for å forstå hvordan god kundekultur påvirker konkurransekraften mye mer detaljert, på et dypere nivå i subkulturen på en forretningsspesifikk kontekst.
Kulturuvitende team bryr seg ikke. Kulturintelligente team trives og utvikles.

Kundekritisk kultur
Begrepet kundekritisk kultur har aldri vært mer komplekst, men likevel kritisk viktig å forstå, og søke. Konkurrentsituasjonen endres, fusjoner og oppkjøp, ny teknologi og behovet for innovasjon, kundefokus hos alle mennesker som skal vinne frem i kampen om lojalitet og lønnsomhet.
Vi kan si at kulturintelligente kundeteam vil være fremtidens klare vinnere.

Hva er kundekultur?
Kultur handler om hvem dere er sammen, hva dere står for som organisasjon og din måte å drive håndtere kunder på. Betydelige, men udefinerte gap mellom faktisk kultur og for eksempel ønsket kundekultur. Å eliminere disse gapene vil øke lojaliteten og lønnsomheten i et kundeteam.
Eksempel på god kundekultur er å søke finne og tilføre økt kundeverdi versus å redusere prisene for å få til en fornyet avtale. Det er dette kundekultur dreier seg om.

Kultur drives av verdier, som har en dyp innvirkning på folk ved hvordan de prioriterer, oppfører seg og tar beslutninger. Det er derfor kultur har en dyp innvirkning på forretningsresultater og på oss alle personlig. Vi definerer kultur som summen av alle verdiprioriteringer som ansatte og ledere har.

Kulturendring
For å drive kulturendring trenger du en strukturert tilnærming. En kulturstrategi er en guidet reise gjennom det komplekse kulturutviklingsfeltet, fra hvor du er til der du ønsker å være. Den består av fire definerte moduler. Hver fase tilpasses for hver kunde, basert på forretningsstrategi, organisasjon og ressurser. Excellerate fasiliterer og samkjører alle disse fire fasene sammen med ditt kundeteam. Herfra er du på vei til å bygge en kulturintelligent kundekultur.

Hvis kultur spiser strategi til frokost, er det mangel på kulturell innsikt i strategien som er årsaken.

Relatert

Hvordan lykkes med å utvikle dine selgere?

Ledere må ta større ansvar for sine selgere. En undersøkelse utført av Respons Analyse for Excellerate Norway viser at selgere har stor tillit til sin leder. Samtidig mener rundt 100 000 norske selgere at lederstilen ikke tilpasses den enkelte.

Når strategi spises til frokost

Mangel på kulturell innsikt i strategien er årsaken til ordtaket «strategi spises til frokost». Nå kan du identifisere deres eksisterende kultur og ta høyde for den kulturelle motstanden og heller endre den til en medspiller til de strategiske endringene selskapet ditt må ta.

Nytt år og nye muligheter, men med samme kultur?

Et nytt år springer ut med nye målsetninger, høyere ambisjoner og resultatkrav. Bemanningen er som før, så det er bare å løpe raskere og bedre enn tidligere. Ledere er nødt til å definere en kultur som sikrer de nye målsetningene og resultatkravene.