Culture Intelligence

En digital plattform for analyse av bedriftskultur

Excellerate har utviklet hundrevis av selskaper og ofte møter vi på kulturell sterk motstand mot endringer. Nå ser vi at dette kan unngås og kultur er ikke lenger så diffust og vanskelig som mange vil ha det til. Derimot er rett kultur ganske avgjørende for å skape gode lønnsomme selskaper.

Når vi studerer vekstkulturer, innovasjonskulturer og sammenligner disse med tradisjonelle selskaper, ser vi store gap i kultur, verdier og holdninger. Vi ser at selskaper som fusjonerer uten kulturell innsikt kan få store problemer med å samhandle, skape synergier og ikke minst skape god lønnsomhet og vekst, nettopp fordi kulturen i de to selskapene er ulik.

Med Culture Intelligence tilbyr vi en bred innside av data og analyse for å hjelpe ledere og team med å gjøre mer profesjonelle beslutninger om sin kultur

Våre sertifiserte partnere er erfarne konsulenter, som fokuserer på kulturtransformasjon og analyse. Vi bidrar til at de kan gi sluttkundene innsikt og tiltak for å lykkes med sin strategi og endring.