Salgskultur

God salgskultur som subkultur i selskaper gir mange fordeler.
Nå kan du identifisere eksisterende salgskultur gjennom å avdekke verdiprioriteringene til de beste på teamet, og tette gapet gjennom en strukturert prosess.

I løpet av vår erfaring med kulturarbeidhar vi sett vi betydelige gap mellom faktiske og nødvendige salgskulturer. Ikke bare forhindrer gapet gode salg og rekruttering til kulturen – det står også i veien for selskapets kundetilgang.

Basert på ovennevnte mener vi at behovet for å forstå hvordan god salgskultur påvirker konkurransekraften mye mer detaljert, på et dypere nivå i subkulturen på en forretningsspesifikk kontekst.
Kulturuvitende team bryr seg ikke. Kulturintelligente team trives og utvikles.

Salgskritisk kultur
Begrepet salgskritisk kultur er komplekst, men likevel kritisk viktig å forstå, og søke. Konkurrentsituasjonen endres, fusjoner og oppkjøp, ny teknologi og behovet for innovasjon, salgsfokus hos selgere som skal vinne frem i kampen om nye kunder og lønnsomhet.
Vi kan si at kulturintelligente salgsteam vil være fremtidens klare vinnere.

Hva er salgskultur?
Kultur handler om hvem dere er sammen, hva dere står for som salgsavdeling og din måte å drive håndtere salgsprosesser på. Betydelige, men udefinerte gap mellom faktisk kultur og for eksempel ønsket salgskultur. Å eliminere disse gapene vil øke salget og lønnsomheten i et salgsteam.
Eksempel på god salgskultur er der hele teamet verdiprioriteringer søker å finne og tilføre økt kundeverdi, finne argumentasjon versus å eksempelvis redusere prisene for å få til en kontrakt. Det er noe av hva en salgskultur dreier seg om.

Kultur drives av verdier, som har en dyp innvirkning på folk ved hvordan de prioriterer, oppfører seg og tar beslutninger. Det er derfor kultur har en dyp innvirkning på forretningsresultater og på oss alle personlig. Vi definerer kultur som summen av alle verdiprioriteringer som ansatte og ledere har.

Kulturendring
For å drive kulturendring trenger du en strukturert tilnærming. Å bygge en god salgskultur er en guidet reise gjennom det komplekse kulturutviklingsfeltet, fra hvor du er til der du ønsker å være. Den består av fire definerte moduler. Hver fase tilpasses for hver kunde, basert på forretningsstrategi, organisasjon og ressurser. Excellerate fasiliterer og samkjører alle disse fire fasene sammen med ditt salgsteam. Herfra er du på vei til å bygge en kulturintelligent salgskultur.

Relatert

Hvordan lykkes med å utvikle dine selgere?

Ledere må ta større ansvar for sine selgere. En undersøkelse utført av Respons Analyse for Excellerate Norway viser at selgere har stor tillit til sin leder. Samtidig mener rundt 100 000 norske selgere at lederstilen ikke tilpasses den enkelte.

Bedriftskultur

Når kundeavgangen er stor, er det kundekulturen som i størst grad er årsaken, ikke dine konkurrenter.

10 utfordringer salgssjefen må takle

For å lykkes i rollen som salgsleder må man ha et bredt register å spille på.