anders-mørk

«Hvis bedre er mulig, er ikke bra godt nok». Dette er en innstilling som bygger vekst og konkurransekraft. Leder for leder, medarbeider for medarbeider, år etter år

Anders Lingjærde Mørk

anders-mørk

Anders Lingjærde Mørk har i over 25 år trent medarbeidere i virksomheter som lever av salg og service. Han kombinerer grunnleggende forståelse av salgsfaget med kunnskap om menneskelig atferd. Anders har lang erfaring fra salg og har vært både storkundeansvarlig og salgssjef. I en periode var Anders interimleder hos en forhandler i en av Norges største kjeder med ansvar for å rydde opp og legge til rette for nye kjedemedlemmer.

Anders er entusiastisk og har evnen til å kunne snakke med dine medarbeidere på en ekte og forståelig måte. Dybdeforståelse av virksomhetens forretning og hva som egentlig driver frem bedre økonomiske resultater er en av hans absolutte styrker. Han går detaljert til verks og mener suksess i stor grad handler om å begrense antall utviklingsområder. Han er ekspert på utvikling av forhandlerkonstellasjoner og har erfaring fra europeiske utviklingsprogram. Anders benyttes også av hovedorganisasjonen Virke som nettverksleder.

Mine erfaringer

  • For en av Norges største apotek-kjeder utviklet Anders et mersalgsprogram med kombinasjon av produkter og rådgiving. I samarbeid med kjedeledelsen ble det gjennomført lokal trening i de enkelte utsalg over hele Norge. Programmet løftet mersalget betydelig.
  • For en markedsledende kjede innen landbruk har Anders fulgt selskapet fra en markedsandel på 35% til nærmere 55%. Gjennom trening av selgere, en strukturert gjennomgang av den enkelte forhandler og som prosjektleder av selskapets strategi har Anders bidratt til selskapets dominerende plass i det norske marked.
  • Anders har jobbet med utallige bransjer, alltid med søkelys på kundeveien og viktigheten av kundemøtet. En salgs- og servicekultur starter med lederen og bygges utover i organisasjonen. Det skal føre til en kultur som tilrettelegger for at det skal være enkelt å være kunde og hvor medarbeiderne erkjenner at de billedlig eller fysisk står med begge bena i virksomhetens kasseapparat.