Ledelse

Det er hevet over enhver tvil at en av de viktigste suksessfaktorene til selskaper i vekst er dyktig ledelse.

Forskning understøtter dette, og vår erfaring fra å bistå selskaper med å nå vekstmål gjennom endringsprosesser, strategi-implementering og profesjonalisering av salgsorganisasjonen har vist det gang på gang.

Ledelse og management
Et avgjørende utgangpunkt er å erkjenne at det er forskjell på ledelse og management. Der management fokuserer på planlegging, oppgaver og organisering, er ledelse opptatt av å påvirke medarbeiderne. Ledelse er målrettet innflytelse, og de beste lederne inspirerer til endring og katalyserer verdiskapende handling.

Vellykket endringsledelse
Harvard professor, John Kotter, hevder at vellykket endring krever 70-90 % ledelse og 10-30 % management. Når majoriteten av lederne vi snakker med svarer at det aller meste av tiden deres går med til management, viser det hvilket enormt konkurransefortrinn selskapene som løfter sitt lederskap har.

Endringskraft og forretningskritisk ledelse
Hva er så nøkkelen til ledelse som utløser rå konkurransekraft? Vår erfaring er at den største endringskraften ligger i skjæringspunktet mellom strategisk- og operativ ledelse, det vi i Excellerate kaller Forretningskritisk Ledelse. Dette lederkonseptet har fire bærende elementer: det er visjons- og verdibasert, kundefokusert, innsiktsdrevet, og katalyserer verdiskapende handling. På samme måte som det stilles nye krav til selgere og rådgivere, så stilles det også nye krav til både forretningsforståelse og endringsledelse hos morgendagens ledere. Dette kan vi mye om, det er dette som er en av våre styrker når vi bistår selskaper med å skape rå konkurransekraft. Ta gjerne kontakt for en vurdering av mulighetene i ditt selskap.

Relatert

Hvordan lykkes med å utvikle dine selgere?

Ledere må ta større ansvar for sine selgere. En undersøkelse utført av Respons Analyse for Excellerate Norway viser at selgere har stor tillit til sin leder. Samtidig mener rundt 100 000 norske selgere at lederstilen ikke tilpasses den enkelte.

En kommersiell ‘due dilligence’ kan utløse rå konkurransekraft

Hvordan kan en «kommersiell due diligence-prosess» avdekke den innsikten om organisasjonen som gjør at vi, sammen med oppdragsgiver, kan stille rett diagnose og prioritere strategiske forbedringsområder som skaper forutsigbare resultater?

Har du en fremtidsrettet bedriftsstrategi?

Fremtiden er nå. Omgivelsene dine endrer seg daglig. Konkurransekraft krever investering i fremtiden gjennom endring og utvikling. Det er ingen quick fix.