Questback

Questback

For alle selskaper som skal utvikle sin organisasjon er fakta og innsikt er forutsetning for å fokusere på de områdene som vil ha størst effekt. Dette gjelder uavhengig av hvilken del av selskapet som skal endres og forbedres.

For å sikre mulighet til å hente inn fakta og innsikt på vegen av våre oppdragsgivere har vi et partnerskap med Questback. Mulighetene som Questback har i sine verktøy, gir oss mulighet til å innhente nøyaktig data for videre analyse og bruk som en del av vår Commercial Due Dilligence.

Questback har fleksibilitet til både å gjennomføre enkeltundersøkelser, og løpende evalueringer av repeterte prestasjoner. Undersøkelser vi gjennomfører med Questback er blant annet markedskartlegging, kundeundersøkelser, prestasjonsevaluering, win/loss analyser og medarbeiderundersøkelser.

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg i oppsett og utsendelser av undersøkelser.