Kundeinnsikt

Kunder er den viktigste delen av alle selskaper og bør derfor behandles best mulig.

Derfor anbefaler vi alle å spørre kundene hvordan de opplever samarbeidet, og avdekke hva som kan gjøres for å utvikle dette videre. Da kan man få lange gode kundeforhold som er lønnsomme for begge parter.

Kundeopplevelse
Det er vanskelig for en leder å ha oversikt over hvordan kundene opplever de ulike delene av selskapet. I dagens multi-channel verden er kundene normalt i kontakt med mange deler av et selskap før en leveranse er gjennomført. Innsikt i hvordan hver enkelt del av selskapet leverer i kundemøtet er «need-to-know» for alle som kan påvirke en leveranse, både ledere og medabeidere. Alt for å skape gode helhetlige kundeopplevelser og tilfredse, lojale kunder.

Kundedata
Det kan virke komplisert å innhente kundedata, men ved bruk av riktige verktøy vil tilbakemeldinger bli presentert på en forståelig måte, for riktige grupper i selskapet. Innsikt blir presentert slik at det er kort vei fra feedback til endret adferd. Da vil kunders tilbakemeldinger bidra til å heve kvaliteten på leveransene og øke lønnsomheten i selskapet.

Kundeinnsikt i salg
For å vinne nye kunder er det en forutsetning å gjøre de riktige tingene i kundekontakten. Derfor er det viktig å spørre kunder hvordan de opplevde salgsprosessen. Det er den eneste måten å bli bedre til neste gang på.

Ved å innhente data rundt kundecaser som ble vunnet og kundecaser som ble tapt får ledelsen og hver enkelt medarbeider innsikt i hva som er optimal adferd. Vi mener at det ikke er nok å spørre overordnet, men derimot å avdekke hvordan den potensielle kunden opplever de ulike delene av kjøpsprosessen. Da kan vi finne ut hva de beste gjør for å vinne caser, og hvem har beste praksis på de viktigste områdene for å bli suksessfull.

Ledelsen bruker alle tilbakemeldinger til å utvikle salgsorganisasjonen generelt og enkeltmedarbeidere spesifikt. Dette hever prestasjonsnivåene og skaper en vinnerkultur i teamet. Fokus på utvikling av lønnsom adferd resulterer i økt prestasjonsnivå fornøyde kunder.

Relatert

Guide til gode kundeundersøkelser

E-boken vil hjelpe din bedrift med å identifisere forbedringspotensiale og få satt i gang tiltak for å skape vekst i selskapet.

Medarbeiderundersøkelse

Resultater skapes i samspillet mellom ledelse og medarbeidere. Medarbeidere som trives, presterer også godt.

Kundesegmentering

Det er et faktum at den eneste måten en bedrift reelt sett kan vokse på, er å vokse sammen med sine kunder.