Rådgivende verdisalg

Rådgivende Verdisalg gir en ny forståelse av selgerens rolle.

Den teknologiske utviklingen og tilgangen til informasjon setter selgeren i stand til være bedre forberedt enn tidligere. Og kundene forventer at de er det. De forventer større innsikt i, og forståelse for virksomheten de driver. De forventer å bli utfordret. Og de forventer en større grad av sannsynliggjøring for at dine løsninger vil bidra til å øke deres konkurransekraft.

Vi har utviklet et konsept for å møte disse forventningene. Vi kaller det Rådgivende Verdisalg (RVS), og dette er en innsikts- og kunnskapsbasert filosofi for forretningskritisk og verdiskapende rådgivning. Rådgivende Verdisalg baserer seg på anerkjent forskning og beste praksis, og er i senere tid bekreftet og forsterket av omfattende amerikanske studier.

Og vi kan dokumentere at det virker.

Kundene forventer at selger:

• Har større innsikt i virksomheten deres
• Har større forståelse for forretningsmodellen deres
• Opptrer som rådgiver
• Utfordrer dem på egne antakelser
• Tilbyr større grad av skreddersydde løsninger
• Kan bidra til å øke deres konkurransekraft
• Kan sannsynliggjøre effekt av anbefalte løsninger

Erfaring viser at Rådgivende Verdisalg bidrar til

• Endring i den kommersielle kulturen
• Vekst i omsetning
• Vekst i lønnsomhet
• Endring fra prisfokus til verdifokus
• At leverandører blir oppfattet som partnere
• Økt konkurransekraft

Kundene dine er opptatt av hvordan din virksomhet kan bidra til å øke deres konkurransekraft. Rådgivende Verdisalg sørger for at du både kan hevde det og bevise det. Og slik kan Rådgivende Verdisalg også øke din konkurransekraft.

  • Corporate Executive Board, publisert i Harvard Business Review 2008, også utgitt som boken ‘The Challenger Sale’ (Matthew Dixon and Brent Adamson, Penguin Group 2011).
  • RAIN Group 2014, også utgitt som boken ‘Insight Selling’ (Mike Schultz and John Doerr, Wiley 2014.

Relatert

Hvordan lykkes med å utvikle dine selgere

Ledere må ta større ansvar for sine selgere. En undersøkelse utført av Respons Analyse for Excellerate Norway viser at selgere har stor tillit til sin leder. Samtidig mener rundt 100 000 norske selgere at lederstilen ikke tilpasses den enkelte.

Rådgivende verdisalg er fremtidens salgsstrategi

Aldri før har utvikling av ny teknologi gått raskere, og aldri før har evnen til endring og tilpasning vært et større konkurransefortrinn i næringslivet enn nå.