Polarn O. Pyret

“-Vi har lykkes med implementeringen av PO.P SCHOOL og har fra første kurs oppnådd 95% gjennomføringsgrad av samtlige kurs som er lansert siden september. Tilbakemeldinger fra våre selgere og butikksjefer er at salgskursene skaper trygghet, men også inspirasjon til nye salgsteknikker. Dette fører selvsagt til mer motiverte selgere.”

Åse TosterudDaglig leder

Polarn O. Pyrets klær er kjent for sin høye kvalitet, funksjonalitet og design. Selskapets filosofi er glade, tørre og varme barn i all slags vær! Polarn O. Pyret er et varemerke som designer, produserer og distribuerer barneklær via sine butikker.

I Norge har Polarn O. Pyret 27 egneeide butikker i tillegg til nettbutikk.

Gjennomføring

Programmet hadde oppstart i september med «Train the trainer» kurs for alle butikkledere
• Svært fokusert trening støttet av film på PO.P School og mersalgsskjema i butikk
• Gjennomføring av to personalmøter i butikk med fokus på coachende ledelse
• Konkurranse i butikk på plagg pr. kunde i oktober og snittsalg i desember for å sette ekstra fokus på treningen. Oppfølgingsskjema på bakrom.
• Svært tett oppfølging av kjedeledelsen
• Gjennomføringsgrad på alle kurs 95%

Resultat

• Sammenlignbar økning plagg pr. kunde for oktober ble +6%
• Sammenlignbar økning snittsalg for hele perioden 01.09.15 tom 31.12.15 ble
16 kroner (4%)
• 23% omsetningsvekst september tom november. Akk tom 31.12 ble 8%.
Noe svakere desember, men snittsalget økte fra et høyt nivå med +2%, og vi leverte en særdeles god hitrate.
• Det er selvsagt mange tiltak som bidrar til økt snittsalg, men vi ser det som realistisk å anta at 10 kr. av økningen på snittsalget er et resultat av PO.P SCHOOL i kombinasjon med oppfølging, hvilket betyr en avkastning pr investert krone på 2,11 kr., og dette etter bare 2 måneder med POP SCHOOL.

-Satsningen med PO.P SCHOOL er like mye et tiltak for å bygge salgskultur over tid som resultateffekt her og nå. Salgstrening satt i system i kombinasjon med tett oppfølging og best practice historier på lukket Facebook-side bidrar til salgs- og prestasjonskultur. Vi skaper vinnere, og vinnere blir sett!