Beste praksis

Beste praksis er et begrep som går igjen i mange verdiskapning- og forbedringsprosesser i næringslivet.
Hva er nøkkelen til å lykkes med beste praksis?

Flere punkter må dekkes hvis du skal lykkes med å gjennomføre en utvikling basert på beste praksis for verdiskapning- og forbedringsprosesser.

Verdiskapning og beste praksis på resultatdriverne
Mange bedrifter tar ikke nok hensyn til dette første viktige punktet i sine beste praksis prosesser. Flere leter etter beste praksis innenfor områder som ikke har spesielt stor innvirkning på bedriftens resultater. Derfor er det avgjørende å finne ut hvilke områder innen en verdiskapningsprosess som har størst positiv innvirkning på bedriften, avdelingen, teamet eller individets resultater. Dette er områder vi kaller resultatdrivere.

Fremgangsmåte
Hvilken fremgangsmåte gir det beste resultatet? Først når man har et klart bilde av resultatdriverne, starter arbeidet med å finne ut hvilken adferd, prosess, element eller rutine er det som representerer beste praksis. Ethvert team eller et individ som presterer godt, har et ubevisst forhold til hvorfor de er så gode. Hoveddelen av ferdigheter er underbevisste – hvilket betyr at man ikke er bevisst hva man faktisk gjør som produserer de gode resultatene.

Kun det trente øyet klare å skille ut og se hva som er beste praksis. Vi i Excellerate opplevelser ofte at bedriftene ofte ikke klarer å beskrive dette selv. Kultur og underbevisste mønstre gjør at man ikke ser «skogen for bare trær».

Hvordan trene på og implementere beste praksis?
Etter at beste praksis er identifisert og beskrevet så er kun halve jobben gjort. Det som står igjen er å få de som jobber annerledes til å få troen på at beste praksis vil kunne forbedre deres resultater. Denne fasen starter med en erkjennelsesprosess hvor man oppdager hva man gjør som ikke virker positivt inn på resultatet. Dette kan gjøres igjennom analyser, kundeundersøkelser, observasjon av arbeidsprosesser, gjennomgang av rutiner, intervjuer av høyt presterende team eller individer.

Når erkjennelsesprosessen er over, kan trening og implementering av beste praksis begynne. Dette er kanskje den mest utfordrende delen av forbedringsprosessen da den for mange representerer betydelige endringer. Den vanligste tilnærmingen her er å kjøre et utviklingsprogram med trening av medarbeidere og ledere basert på det klare bildet man har av hva som skal til for at organisasjonen som helhet skal prestere bedre.

Excellerate har jobbet med beste praksis prosesser i snart 30 år og har en unik kompetanse og erfaring i å bistå bedrifter med å optimalisere sine verdiskapningsprosesser. Spesielt gjelder dette beste praksis knyttet til den kundeveien. Gjør man dette riktig så vil effekten være betydelig bedre resultater og inntjening.

Relatert

Hvordan lykkes med salg i dagens marked?

Kjøpsprosessen er i endring i samtlige bransjer. Kundene orienterer seg annerledes enn tidligere. Samtidig ønsker stadig færre kunder å bli kontaktet av selgere i vurderingsfasen.

En kommersiell ‘due dilligence’ kan utløse rå konkurransekraft

Hvordan kan en «kommersiell due diligence-prosess» avdekke den innsikten om organisasjonen som gjør at vi, sammen med oppdragsgiver, kan stille rett diagnose og prioritere strategiske forbedringsområder som skaper forutsigbare resultater?