E-læring

Læring og utvikling av dine medarbeidere via digital læring

Måten medarbeidere tilegner seg læring har forandret seg drastisk de siste årene. Informasjon er lettere tilgjengelig enn noensinne og medarbeidere forventer i stor grad at arbeidsgiver legger til rette for læring og utvikling på en ukomplisert måte. Vår erfaring er at arbeidsgivere som tilbyr digital læring (og utvikling) for sine medarbeidere får bedre resultater og mer fornøyde medarbeidere.

Læringsstrategi
For å sikre en god digital læringsstrategi som gir resultater er det noen viktige suksesskriterier man bør ha i bakhodet:

  • System: Læringsplattformen må være intuitiv både for medarbeider, leder og administrator slik at den kan brukes i en hektisk hverdag.
  • Innhold: Læringen som ligger i plattformen må oppfattes som relevant og gi læringsutbytte.
  • Implementering: Vår erfaring er at kundene trenger en sparringspartner for å sikre at plattformen blir tatt i bruk og gir resultater.

Noe av det viktigste vi gjør med våre kunder er å tilpasse den digitale læringsstrategien til deres hverdag. Basert på bedriftens bransje, størrelse og kultur gir vi råd om hvordan vi skal lansere plattformen og videreutvikle den etter hvert som det blir en større del av hverdagen. Enkelte ganger lanserer vi plattformen med ett eller to online kurs, andre ganger lanserer vi ett totalt læringsunivers med alt fra spillbasert læring til medarbeideroppfølging. Å ha en skalerbar plattform er helt avgjørende for at organisasjoner i utvikling skal lykkes.

SMART Academy for elektrobransjen
SMART Academy er en skreddersydd e-læringsportal for elektrobransjens kjeder, grossister og frittstående bedrifter i bransjen. Læringen strekker seg fra de lovpålagte FSE-kursene til kommunikasjon, salgsforståelse og ledelse.

Se video om SMART Academy

Relatert

Hvordan lykkes med å utvikle dine selgere?

Ledere må ta større ansvar for sine selgere. En undersøkelse utført av Respons Analyse for Excellerate Norway viser at selgere har stor tillit til sin leder. Samtidig mener rundt 100 000 norske selgere at lederstilen ikke tilpasses den enkelte.

Opplæring – skap resultatene du ønsker!

De fleste av oss har deltatt på kurs der vi senere erkjenner at vi ikke har tatt kunnskapen i bruk, eller gjennomført e-læringskurs etter «klikk-og-glem» metoden. Den gode nyheten er at kloke hoder har forsket på hvilke opplæring- og utviklingsaktiviteter som faktisk funker.

Viktige suksesskriterier for digitale læringsprosesser

Det er ingen grunn til bekymring om du opplever å være litt bakpå i den digitale utviklingen av læringsprosesser. Med gode plattformer og solide samarbeidspartnere vil du ha støtten og hjelpen du trenger for å komme i gang og være underveis.