Kommersiell due diligence

Valg av rett løsning krever ikke bare rett diagnose, men enighet om den. Vår tilnærming sørger for det.

Det beste grunnlaget for ledere og ledergrupper som har behov for å ta gode beslutninger er relevante fakta og innsikt. Det eliminerer synsing, og gir større grad av enighet om utfordringer og prioriteringer. Derfor starter alle våre programmer for forretningsutvikling med en vurdering av organisasjonens kommersielle og strategiske posisjon. Vi analyserer de faktorer som påvirker virksomhetens vekst, omsetning og lønnsomhet mest. Vi ser også på nye muligheter og potensielle risiko. Vi kaller det kommersiell due diligence.

Et slikt forarbeid har mulighet for å avdekke mye, men omfanget tilpasses alltid oppgaven som skal løses. Hver enkelt kommersiell due dilligence er skreddersydd den enkelte virksomhet, og utformes derfor alltid i tett samarbeid med oppdragsgiver. Hensikten er å stille rett diagnose, skape enighet om diagnosen, samt å prioritere strategiske forbedringsområder som skaper veksten og resultater for virksomheten.

Kommersiell due dilligence kan inneholde;

  • Avdekke potensialer for utvikling
  • Operasjonell dyktighet
  • Kulturell motstand/vilje
  • Forståelse av strategi
  • Forståelse av verdikjeder
  • Forståelse av prosesser og hvordan de understøtter strategien
  • Valg av implementeringsprogram
  • Analyse av lønnsomhet i prosjektet

Jeg vil vite mer om Kommersiell due diligence og hvordan det kan gjennomføres i min virksomhet. Ta kontakt her

Relaterte artikler

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft

Avdekk innsikten om organisasjonen som gjør at vi, sammen med oppdragsgiver, kan stille rett diagnose og utløse rå konkurransekraft.

Når strategi spises til frokost

Nå kan du identifisere deres eksisterende kultur og ta høyde for den kulturelle motstanden og heller endre den til en medspiller til de strategiske endringene selskapet ditt må ta.