Medarbeider-
undersøkelse

Resultater skapes i samspillet mellom ledelse og medarbeidere. Medarbeidere som trives, presterer også godt.

Vår erfaring er at det er avgjørende for ledelsen å få tilbakemeldinger fra medarbeiderne for at samspillet i bedriften skal bli optimalt.

Fra tro til å vite
Det har stor betydning for motivasjonen til den enkelte å kunne gi anonyme og direkte innspill på sin arbeidssituasjon og rammevilkår i bedriften. Tilbakemelding gjennom en medarbeiderundersøkelse hjelper ledere med å ta de riktige valg rundt utvikling av sine ferdigheter eller å endre rammevilkårene for medarbeiderne. Ledere går fra å tro til å vite. Å kunne få si sin mening gjør også at medarbeidere ønsker å bidra i hverdagen, og knytter seg sterkere til bedriften.

Medarbeidersundersøkelse av Excellerate
Vi har mange års erfaring med medarbeiderundersøkelser både nasjonalt og internasjonalt. Dette sikrer kvalitet, profesjonalitet og sikkerhet ved gjennomføring. I tillegg har vi et apparat for å sikre videre arbeid med resultatene. For å holde et kontinuerlig fokus på intern status i bedriften, samt å se utvikling av implementerte tiltak, anbefaler vi halvårlige gjennomføringer.

Relatert

Guide til gode kundeundersøkelser

E-boken vil hjelpe din bedrift med å identifisere forbedringspotensiale og få satt i gang tiltak for å skape vekst i selskapet.

Kundesegmentering

Det er et faktum at den eneste måten en bedrift reelt sett kan vokse på, er å vokse sammen med sine kunder.