BoligPartner

BoligPartner leverer arkitekttegnede hus, hytter og flermannsboliger innenfor ferdighuskonseptet, og har mer enn 20 års fartstid som norsk boligbygger. Siden etableringen i 1993 har BoligPartner realisert mer enn 6.300 boligdrømmer

Gjennomføring

• Lederutvikling over 3 moduler
• Salgsutvikling for boligkonsulenter over 3 moduler
• Utarbeidelse av omforent salgsprosess
• Etablering av standarder i salg med sjekklister
• Webbasert trening via Excellerate 24/7
• Løpende måling av etterlevelse på tiltaksplaner ledere og medarbeidere.
• Avsluttende sertifisering i salgsprosessen.

Resultat

Prosessen har bidratt til et betydelig løft i aktivitet og salgsresultat.
Første halvår 2014 falt bransjen med 22%, mens BoligPartner oppnådde en økning på 26% i antall enheter. BoligPartner økte salget til 747 enheter.

Hit-rate mellom oppstartende salgsløp og inngåtte kontrakter har i løpet av året steget fra ca 28% til 42,5%.

Utviklingsprosessen som er gjennomført med Excellerate har vært en sterk medvirkende årsak til denne veksten.