AKB okt 2020
Senior Project Planner

Anne Katrine Brånen

AKB okt 2020

Anne Katrine Brånen koordinerer prosjektene på tvers av Excellerate og har administrativt ansvar for utviklingsprosesser og kundekontrakter. Hun har 20 års erfaring som prosjektleder og er vårt knutepunkt mellom kunder, kursdeltakere og konsulenter.

Anne Katrine bistår med utarbeidelse, tilrettelegging og oppfølging av leveranseplaner, koordinering av konsulentteamet, kalenderbooking, reiseplanlegging og øvrige back-office oppgaver.

Med inngående kjennskap til prosessene bidrar hun til kvalitetssikring og løpende kontroll, og sikrer fremdrift i prosessen i henhold til avtalt leveranseplan.

Anne Katrine er strukturert, proaktiv, og løsningsorientert, og har høy grad av teamfokus. Hun er opptatt av at alle kunder skal ivaretas på best mulig måte.