image1

For å styrke mine kunders konkurransekraft er jeg veldig opptatt av å få dyp innsikt i organisasjonens behov og utfordringer. For å lykkes må menneskene føle seg sett og oppleve at opplæringen hjelper de hente ut det beste av seg selv.

Atle Olsen

image1

Atle Olsen er spesialist på hvordan få en salgs- og en serviceorganisasjon til å jobbe tettere sammen. Han har over 30 års erfaring med å hjelpe bil- og IT-forhandlere selge mer. Som en av få konsulenter er han ekspert på salg og servicemarked, og hjelper bilimportører og deres forhandlere verden over med kompetanseheving og prestasjonsfremmende tiltak. Han har blant annet jobbet ti år hos den globale konsulentgiganten Raytheon Professional Services der han jevnt over ble rangert som en av deres beste konsulenter. Som master trainer var han ansvarlig for å sertifisere Raytheon sine egne instruktører, og fasilitere kurs og treninger for kunder på flere kontinent. Olsen har betydelig erfaring innen instruktørbasert trening og får svært gode tilbakemeldinger på sin evne til å levere engasjerende og effektiv læring.

Han er også sertifisert Group Trainer for en av Europas største bilprodusenter, Six Sigma Specialist og studert strategiske presentasjonsteknikker, lederskap og kommunikasjon hos Dale Carnegie. Olsen leverer tjenester som coaching, forhandlertrening, virtuell klasseromtrening (VCT), og har bred erfaring som fasilitator med green screen presentasjoner og salgs- og kundeservicetrening. Han er også en hyppig brukt foredragsholder i store forsamlinger.

Mine erfaringer

  • For større japanske og tyske bilprodusenter brukes Olsen til å drive opplæring i salg av elektriske bilmodeller. Han trekkes inn når nye modeller skal introduseres til markedet, og når det er behov for å øke kunnskap på eksisterende modeller. Dette har gitt direkte økninger i salget ved å sikre at selgere blir komfortable med å selge nye modeller med ulike drivlinjer.
  • For en stor tysk bilprodusent ble Olsen i en årrekke brukt til å trene på prestasjonsfremmende tiltak i sitt globale forhandlerapparat. Her ble selgere satt i grupper der de på tvers av kulturer bedre evnet å jobbe sammen og utveksle erfaringer, og trene på tiltak som øker salget.
  • En av Norges største leverandører av landbruksmaskiner og tilhørende utstyr har i en årrekke brukt Olsen for å få til bedre kommunikasjon og samhandling på tvers av avdelinger. Resultatet har vært økt inntjening, bedre vareflyt og et merkbart bedre samarbeidsfokus.