morten-brandt

Jeg er veldig opptatt av mennesker og vet hvordan bedre kommersielle resultater skapes. Mine utviklingsprogrammer handler om å synliggjøre hva som må til i forretningen for at lønnsomheten skal øke, og hvilke tiltak som gir varige positive forandringer. Jeg tar ikke oppdrag som jeg ikke vet jeg vil lykkes med, og det skal være forankret i toppledelsen. Du vil aldri lykkes om ikke bedriften tar på alvor det å skape bedre opplevelser for sine kunder.

Morten Brandt

morten-brandt

Morten har i hele sitt yrkesliv vært motivator og kompetanseutvikler. Han har jobbet langsiktig med sine kunder over mange år, og han har fylt konsertsaler med sine inspirerende foredrag. Han holdt sitt første kurs for 40 år siden og beskrives som energisk og engasjert konsulent som elsker å få det beste ut av mennesker gjennom sine utviklingsprogram. Salg er på mange måter synonymt med Morten og han er flere ganger som fremhevet som Norges beste innen området. I sitt virke er han særlig opptatt av kultur og verdier i bedriften, og elsker å finne svarene på hva det er som motiverer og driver de ansatte. Han har jobbet for alle typer bedrifter i nesten alle næringer og vet hvilke grep som må gjennomføres på tvers av bedriften om målet er å selge mer, til flere. Om du ønsker å bli kjent med hemmeligheten bak salg er Morten konsulenten du burde snakke med. Oppdragene han liker best er konseptutvikling og når han får jobbe med selve kulturen i bedriften.

Mine erfaringer

  • For en stor aktør i dagligvarehandelen har Morten definert hvordan alle ansatte skal jobbe. I dette langsiktige arbeidet har han vært med fra å definere det grunnleggende konseptet til å drive opplæring i alle nye butikker; fra den første til de 349 neste. Dette har skapt en reell utfordrer i dagligvarehandelen og en av Norges mest kjente varemerker. Viktige stikkord er motivasjon, inspirasjon og forankring av arbeidskultur.
  • Flytoget troner ofte øverst på Norsk kundebarometer over de virksomhetene som forbrukere er mest tilfreds mest. Her har Morten utviklet konseptet som definerer hvordan ansatte skal ivareta kundene for å skape de beste opplevelsene fra før reisen starter til etter at den har sluttet. I konseptet er ingenting overlatt til tilfeldigheter og det er skapt en høy grad av profesjonalitet i hele organisasjonen.
  • En lang rekke oppdrag har handlet om hvordan fagtunge organisasjoner og tjenestetilbydere skal tilnærme seg salg og skape økt kundetilfredshet. En felles utfordring i slike miljøer er skepsis til salg fordi en ikke ønsker å gå på kompromiss med egen integritet. Her har Morten bidratt til varige holdningsendringer gjennom å få hele organisasjonen til å tenke kundeservice og salg ved å fokusere på mersalg, flersalg og teamsalg.