Maze

Maze

Dersom du skal lykkes med posisjonering og å ta markedsandeler, er det avgjørende med tilbakemeldinger fra kunder for å få et tydelig bilde av hvordan andre opplever din merkevare – for deretter å ta handling basert på tilbakemeldingene.

Vi har etablert et partnerskap med Maze Feedback fordi vi mener at det er den beste løsningen for hverdagstrening for fremtidens retailbedrifter.

Maze Premium gir verdifull og handlingsbasert innsikt, tilpasset de ulike organisasjonsnivåene i bedriften. Med et mål om å skape mer fornøyde kunder, som føler seg verdsatt og som mener at dere står sterkt ovenfor konkurrentene, får hver butikk anbefalt egne treningsfokus for å forbedre sin prestasjon ovenfor kundene.
Man kan enkelt avdekke utvikling over tid og dele tips og råd rundt hvilke tiltak som gir best effekt.