Wikborg Rein

“Excellerate har bidratt med gode løsninger på hvordan vi kan forenkle og forbedre kompetanseutviklingen internt. Systemet er enkelt å bruke både for oss som utvikler moduler og for brukerne. Det var også viktig for oss å finne en løsning som kunne krysskoble utviklingsplanene med kursmoduler i løsningen og enkelt få en status på om kurset er gjennomført”

Line DalerLearning Consultant

Wikborg Rein er Norges største advokatfirma med kontorer i fire land. Gjennom deres tilstedeværelse i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai, bistår og rådgir de nasjonale og internasjonale virksomheter, både i offentlig og privat næringsliv.

Wikborg og Rein sin ekspertise og erfaring bygges gjennom kontinuerlig utvikling av sine advokater, nære samarbeidsrelasjoner mellom kontorer samt et utstrakt nettverk i inn- og utland.

Wikborg Rein har startet en stor digital omstilling for å møte nye krav fra sine kunder og sine ansatte. Som en del av dette har Wikborg Rein valgt å samarbeide med Excellerate for å implementere en digital læringsplattform – WR LMS.

Gjennomføring

Den digitale læringsplattformen bidrar til at alle advokater til enhver tid er compliant. Plattformen brukes også til onboarding, reboarding og som et verktøy for blended learning i forhold til kurs som skal meldes inn til advokatforeningen.

Wikborg Rein har også valgt å legge inn sine utviklingssamtaler i plattformen slik at de enklere kan følge opp sine talenter og sørge for at alle får kontinuerlig og tilpasset utvikling. Excellerate har deltatt i flere workshops for å legge til rette for at utviklingssamtalen blir satt opp på best mulig måte for Wikborg Rein.

Resultat

I løpet av 14 dager klarte Wikborg Rein å sørge for at samtlige advokater i Norge var compliant innen information security. Dette har nå blitt utvidet til å gjelde alle ansatte i deres kontorer. Det har blitt laget flere blended learning programmer som skal støtte opp advokatene i å gjennomføre kursing de har behov for.

Det siste kvartalet i 2018 har det vært stort fokus på å legge inn utviklingssamtalen, og det er blitt gjennomført flere utviklingssamtaler med gode tilbakemeldinger. Systemet legger til rette for at alle ansatte i Wikborg Rein kan bli tildelt sine unike læringsløp som man anser som nødvendig etter utviklingssamtalen.