Segmentering av kunder

Kundesegmentering gir bedriften en tydelig forståelse for hvilke segmenter og målgrupper som er relevante for deres produkter og tjenester.

Kundesegmentering gir bedriften en tydelig forståelse for hvilke segmenter og målgrupper som er relevante for deres produkter og tjenester.

Bedrifter har aldri hatt flere virkemidler og kanaler til å kommunisere med eksisterende og potensielle kunder. Gjennom god kundesegmentering og tydelig målgruppe kan dere tilpasse markedsaktiviteter til kundenes kjøpsprosess. Målet med kundesegmentering er å skape kundeopplevelser som gir verdi til kundene og som øker bunnlinjen.

Kundesegmentering og kjøpsatferd
Kundene deres har ulike behov og befinner seg på ulike stadier i kundereisen når de skal kjøpe tjenester og produkter. Gjennom grundige analyser av deres kunder og segmenter kan dere innhente verdifull innsikt om kundenes nåværende og fremtidige kjøpsatferd.  Har ledergruppen innsikt i hvilke segmenter og målgrupper som er mest inntektsgenererende og lønnsomme?

Verdien av tydelige målgrupper
Det er veldig få selskaper som har råd til å være alt for alle mulige kunder! Det utrolig mange aktører som ønsker «alle» i målgruppen. Skal man henvende seg til alle krever det ekstremt store markedsbudsjetter, og man risikerer å vanne ut merkevaren fordi man henvender seg til målgrupper som hverken har interesse eller behov for det du tilbyr.

Kjernen i kundesegmentering er derfor å identifisere aktuelle målgrupper innen ulike segmenter der dere kan ha gode muligheter til å øke salget på deres produkter og tjenester.